BÁO GIÁ – Otic Studio – chụp ảnh cưới Đà Nẵng

BÁO GIÁ

BÁO GIÁ CHỤP ẢNH CƯỚI ĐÀ NẴNG

Gọi 0908.914.062 (Ms Châu) hoặc 0905.761.477 (Ms Thảo) để được tư vấn nhanh nhất

Gói 1 : Đà Nẵng 4 điểm

(chụp nửa ngày buổi sáng 7h-12h hoặc buổi chiều từ 1h-6h)

VND5.000.000

 • 1 album photobook 20 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 2 : Đà Nẵng 6 điểm

(chụp từ 7h sáng đến 4h chiều)

VND6.300.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 3 : Phim trường trong nhà

(Galaxy, Saranghea, My love)

VND3.500.000

 • 1 album photobook 20 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 4 : Hội An

(kết hợp chụp biển)

VND7.000.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 1 áo cưới, 2 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 5 : Đà Nẵng - Hội An

(chụp cả ngày từ 7h sáng đến 7h tối)

VND7.800.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 6 : Đà Nẵng - Đồi chè, đồi thông

(chụp từ 7h sáng đến 5h chiều)

VND8.000.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 7 : Đà Nẵng - Bà Nà

(chụp từ 7h sáng đến 5h chiều)

VND7.900.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 8 : Đà Nẵng - Hải Vân

(chụp từ 7h sáng đến 5h chiều)

VND8.000.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 9 : Bà Nà

(chụp từ 8h sáng đến 3h chiều)

VND7.000.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 10 : Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An

(chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND9.500.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 11 : Đà NẴng - Đồi chè - Hội An

(chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND9.700.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 12 : Đà Nẵng - Hải Vân - Hội An

(chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND9.700.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 13 : Đồi chè, đồi thông

(chụp từ 8h sáng đến 3h chiều)

VND7.500.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 14 : Đồi chè - Hội An

(chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND8.000.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 15 : Hải Vân - Hội An

(chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND8.000.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 16 : VIP 1

(chọn tùy ý các địa điểm nội thành Đà Nẵng, chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND10.000.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới ngoại cảnh, 1 áo cưới cao cấp, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 17 : VIP 2

(chọn tùy ý các địa điểm nội thành Đà Nẵng, chụp từ 7h sáng đến 7h tối)

VND12.000.000

 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn pha lê cao cấp kích cỡ 60×90
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới ngoại cảnh, 1 áo cưới cao cấp, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 18 : SILVER

(chọn tùy ý 4 trong các địa điểm : Đà Nẵng, Hải Vân, Bà Nà, Đồi chè, Hội An ; chụp trong 2 ngày)

VND15.000.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 2 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 4 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 19 : GOLD

(chọn tùy ý 4 trong các địa điểm : Đà Nẵng, Hải Vân, Bà Nà, Đồi chè, Hội An ; chụp trong 2 ngày)

VND20.000.000

 • 1 album photobook 50 trang kích cỡ 30×30
 • 2 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn pha lê cao cấp kích cỡ 60×90
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới ngoại cảnh, 1 áo cưới cao cấp, 2 áo dài, 3 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 20 : LÝ SƠN / ĐÀ LẠT / SINGAPORE

(không bao gồm chi phí đi lại, sinh hoạt cho ekip và cô dâu chú rể)

VND15.000.000

 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 2 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

LƯU Ý

 • Khách hàng ở xa có thể đặt lịch chụp trước 1 tháng để tránh trường hợp trùng lịch chụp.
 • Khi đặt lịch chụp, khách hàng vui lòng đặt cọc (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trước 2.000.000 để chốt ngày chụp.
 • Gói chụp chưa bao gồm phí chụp ở những địa điểm có thu phí.
 • Sau khi chụp xong, nếu khách hàng có nhu cầu nhận file gốc vui lòng thanh toán 100% hợp đồng.
 • Hai tuần sau ngày chụp, khách hàng sẽ nhận được file blend màu và file layout đã thiết kế, khách hàng chọn và gửi lại cho studio để được chỉnh sửa và in ấn.
 • Studio chỉ chỉnh sửa những file được in album. Trường hợp khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa layout thì phí chỉnh sửa là 50.000/layout; chỉnh sửa hình lẻ thì phí chỉnh sửa là 25.000/ảnh.
 • Khách hàng được thay đổi layout tối đa 2 lần để đảm bảo tiến độ in album.
 • Otic Studio cam kết không chụp ghép các cặp đôi.
 • Một ekip của Otic Studio bao gồm : 1 thợ chính (không sử dụng học viên đang học nghề); 1 thợ phụ; 1 trang điểm & làm tóc.
 • Ngoài trang phục cưới, khách hàng chuẩn bị thêm đồ tự do của riêng mình nếu có nhu cầu chụp thêm.
 • Phí in phát sinh 200.000/layout
 • Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi size album hoặc các chất liệu in ấn vui lòng liên hệ nhân viên tại studio
 • Mọi chi tiết về hợp đồng, gói chụp, chỉnh sửa layout…khách hàng gửi tại oticstudio@gmail.com ; nhân viên tư vấn sẽ tiếp nhận và trả lời sớm nhất.

áo cưới đà nẵng chụp ảnh cưới đà nẵng chụp ảnh cưới ở đâu tại đà nẵng ảnh cưới đẹp đà nẵng chụp phóng sự cưới đà nẵng phóng sự cưới ga dong tao gà đông tảo

//]]>