BÁO GIÁ CHỤP ẢNH CƯỚI ĐÀ NẴNG

Gọi 0908.914.062 (Ms Châu) hoặc 0905.761.477 (Ms Thảo) để được tư vấn nhanh nhất

Gói 1 : Đà Nẵng 4 điểm

Chọn 4 trong các địa điểm : biển, bồ câu, cầu tình yêu, hồ xanh, bãi đá, bãi cháy, đường Sơn Trà, cỏ lau, đường phố, nhà thờ, quán cafe
VNĐ 5.300.000
 • 1 album photobook 20 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 2 : Đà Nẵng 6 điểm

Chọn 6 trong các địa điểm : biển, bồ câu, cầu tình yêu, hồ xanh, bãi đá, bãi cháy, đường Sơn Trà, cỏ lau, đường phố, nhà thờ, quán cafe
VNĐ 6.500.000
 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 3 : Phim trường / Studio

(phí phim trường chưa bao gồm trong gói)
VNĐ 3.800.000
 • 1 album photobook 20 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 4 : Hội An

chụp biển và Hội An chiều, tối
VNĐ 7.200.000
 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 1 áo cưới, 2 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 5 : Đà Nẵng – Hội An

Chọn 3 điểm Đà Nẵng kết hợp Hội An chiều, nếu chụp đêm phát sinh 500.000
VNĐ 8.000.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 6 : Đà Nẵng – Đồi chè, đồi thông

Chọn 2 điểm Đà Nẵng kết hợp đồi chè , đồi thông Đông Giang
VNĐ 8.500.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 7 : Đà Nẵng – Bà Nà

Chọn 2 điểm Đà Nẵng kết hợp Bà Nà (không bao gồm vé cáp treo)
VNĐ 8.200.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 1 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 8 : Đà Nẵng – Hải Vân – Lăng Cô

Chọn 2 điểm Đà Nẵng kết hợp Hải Vân , vịnh Lăng Cô
VNĐ 11.000.000
 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 9 : Bà Nà – Hội An

(không bao gồm vé cáp treo)
VNĐ 9.000.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 10 : Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Chọn 1 địa điểm Đà Nẵng kết hợp Bà Nà và Hội An đêm (không bao gồm vé cáp treo)
VNĐ 9.800.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 11 : Đà Nẵng – Đồi chè – Hội An

Chọn 1 địa điểm Đà Nẵng kết hợp đồi chè , đồi thông Đông Giang và Hội An đêm
VNĐ 10.000.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 12 : Đà Nẵng – Lăng Cô – Hội An

Chọn 1 địa điểm Đà Nẵng kết hợp vịnh Lăng Cô và Hội An sáng
VNĐ 11.000.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 40×60 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 13 : Đồi chè, đồi thông

Nếu kết hợp chụp biển phát sinh 500.000
VNĐ 7.500.000
 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 1 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 14 : Đồi chè – Hội An

Chụp đồi chè, đồi thông Đông Giang và Hội An chiều, nếu chụp Hội An đêm phát sinh 500.000
VNĐ 9.000.000
 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 15 : Hải Vân – Hội An

Chụp Hải Vân và Hội An chiều, nếu chụp Hội An đêm phát sinh 500.000
VNĐ 9.000.000
 • 1 album photobook 30 trang kích cỡ 30×30
 • 1 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 không kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 2 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 16 : SILVER

(chọn tùy ý 4 trong các địa điểm : Đà Nẵng, Hải Vân, Bà Nà, Đồi chè, Hội An ; chụp trong 2 ngày)
VNĐ 17.000.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 2 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 4 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 17 : GOLD

(chọn tùy ý 4 trong các địa điểm : Đà Nẵng, Hải Vân, Bà Nà, Đồi chè, Hội An ; chụp trong 2 ngày)
VNĐ 21.000.000
 • 1 album photobook 50 trang kích cỡ 30×30
 • 2 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 1 ảnh lớn pha lê cao cấp kích cỡ 60×90
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới ngoại cảnh, 1 áo cưới cao cấp, 2 áo dài, 3 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Xe di chuyển
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Gói 18 : LÝ SƠN / ĐÀ LẠT / SINGAPORE

(không bao gồm chi phí đi lại, sinh hoạt cho ekip và cô dâu chú rể)
VNĐ 15.000.000
 • 1 album photobook 40 trang kích cỡ 30×30
 • 2 ảnh lớn kích cỡ 60×90 có kèm khung
 • 5 ảnh nhỏ kích cỡ 13×18 có kèm khung (chọn trong album in)
 • Copy toàn bộ file gốc, file in đã chỉnh sửa
 • Slide chiếu nhà hàng SD/HD
 • 3 áo cưới, 2 áo dài, 2 vest
 • Trang điểm, làm tóc theo suốt buổi chụp
 • Hoa cầm tay cô dâu, phụ kiện chụp ảnh

Trọn gói ngày cưới

VNĐ 3.000.000 / 4.500.000
 • 1 áo cưới cao cấp cho cô dâu
 • 1 cặp áo dài (cho cô dâu chú rể)
 • 1 áo vest ngoại nhập cho chú rể
 • 1 hoa tươi cầm tay cho cô dâu
 • 1 hoa tươi cài áo cho chú rể
 • 1 lần trang điểm & làm tóc tại studio (có nhân viên dặm, thay áo cưới tại nhà hàng)

LƯU Ý:

 • Khách hàng ở xa có thể đặt lịch chụp trước 1 tháng để tránh trường hợp trùng lịch chụp.
 • Khi đặt lịch chụp, khách hàng vui lòng đặt cọc (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trước 2.000.000 để chốt ngày chụp. Không hoàn cọc khi khách chủ động hủy lịch chụp.
 • Gói chụp chưa bao gồm phí chụp ở những địa điểm có thu phí.
 • Sau khi chụp xong, nếu khách hàng có nhu cầu nhận file gốc vui lòng thanh toán 100% hợp đồng.
 • Hai tuần sau ngày chụp, khách hàng sẽ nhận được file blend màu và file layout đã thiết kế, khách hàng chọn và gửi lại cho studio để được chỉnh sửa và in ấn.
 • Studio chỉ chỉnh sửa những file được in album. Trường hợp khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa layout thì phí chỉnh sửa là 50.000/layout; chỉnh sửa hình lẻ thì phí chỉnh sửa là 25.000/ảnh.
 • Khách hàng được thay đổi layout tối đa 2 lần để đảm bảo tiến độ in album.
 • Otic Studio cam kết không chụp ghép các cặp đôi.
 • Một ekip của Otic Studio bao gồm : 1 thợ chính (không sử dụng học viên đang học nghề); 1 thợ phụ; 1 trang điểm & làm tóc.
 • Ngoài trang phục cưới, khách hàng chuẩn bị thêm đồ tự do của riêng mình nếu có nhu cầu chụp thêm.
 • Phí in phát sinh 200.000/layout
 • Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi size album hoặc các chất liệu in ấn vui lòng liên hệ nhân viên tại studio
 • Mọi chi tiết về hợp đồng, gói chụp, chỉnh sửa layout…khách hàng gửi tại oticstudio@gmail.com ; nhân viên tư vấn sẽ tiếp nhận và trả lời sớm nhất.