TIN KHUYẾN MÃI

𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓 – 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄 𝐄𝐕𝐄𝐑
𝗰𝗵𝘂̣𝗽 𝗮̉𝗻𝗵 𝗰𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝘁𝘂̛̀ 𝟭.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬
__________________________

💎 Đặt lịch hẹn thử váy miễn phí
💎 Tặng 𝙠𝙝𝙪𝙣𝙜 𝙖̉𝙣𝙝 𝙃𝙖̀𝙣 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 khi ký HĐ
💎 Tặng 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝗸𝘆́ 𝘁𝗲̂𝗻 khi đặt trọn gói
💎 Tặng 𝙈𝙑 𝙋𝙧𝙚𝙬𝙚𝙙𝙙𝙞𝙣𝙜 cho gói VIP
💎 Tặng 𝙘𝙝𝙪̣𝙥 𝙖̉𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 khi đặt kèm 𝙥𝙝𝙤́𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣
💎 Giảm tiền mặt lên đến 𝟯.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬

📲 𝟬𝟵𝟬𝟴.𝟵𝟭𝟰.𝟬𝟲𝟮 – 𝟬𝟵𝟬𝟱.𝟳𝟲𝟭.𝟰𝟳𝟳

💎 Gói chụp 𝟮 𝗮̉𝗻𝗵 𝗰𝗼̂̉𝗻𝗴 chỉ 2.200.000
💎 Gói chụp 𝙎𝙏𝙐𝘿𝙄𝙊 chỉ 3.200.000 (gốc 4̵.̵5̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵)
💎 Gói chụp Đ𝙖̀ 𝙉𝙖̆̃𝙣𝙜 chỉ còn 5.200.000 (gốc 6̵.̵5̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵)
💎 Gói chụp 𝘽𝙖̀ 𝙉𝙖̀ chỉ còn 6.200.000 (gốc 8̵.̵0̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵)
💎 𝙏𝙧𝙤̣𝙣 𝙜𝙤́𝙞 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙘𝙪̛𝙤̛́𝙞 chỉ còn 2.500.000 (gốc 4̵.̵5̵0̵0̵.̵0̵0̵0̵) được chọn dòng áo VIP

[wpgmza id="1"]

Chụp ảnh cưới Đà Nẵng

Chụp phóng sự cưới

Quay MV prewedding

Chụp ảnh gia đình & bé

Chụp, quay events

Thiết kế áo cưới

Cho thuê & bán các loại vest Hàn Quốc