Lễ Hằng Thuận | Danh & Uyên

|

Có thể nói lễ Hằng thuận đã phát huy nền tảng trí tuệ, đạo đức tâm linh, định hướng con người sống thật sự hữu ích. Và tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình đặt trên nền tảng của Phật – Pháp – Tăng sẽ luôn bền vững, có trí tuệ, biết cách chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau của ta và của người, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Trao đổi, nhận tư vấn hoặc đặt lịch với team Otic tại đây

Tham khảo những album phóng sự mà Otic đã thực hiện tại đây